? Naïs Sanjuán Chumilla

? Naïs Sanjuán Chumilla

Psicopedagoga en pràctiques in Escola Pia de Sabadell
Barcelona Area, Spain Spain
  • Current:

    Escola Pia de Sabadell

  • Past:

    Fundació Eveho

  • Education:

    Llicenciatura en Psicopedagogia

Job Experience

Psicopedagoga en pràctiques

Escola Pia de Sabadell

September 2013 to May 2014

Disseny, desenvolupament i avaluació d?un pla d?intervenció. Disseny, desenvolupament i avaluació d?un programa d?habilitats socials i convivència escolar per prevenir l?assetjament escolar entre iguals amb l?alumnat de 1r cicle d?ESO. Elaboració d?una guia formativa sobre assetjament escolar per assessorar i informar a la comunitat educativa. Disseny i aplicació de diferents instruments psicopedagògics: qüestionaris, pautes, graelles d?avaluació, etc.

Educadora social i tutora en pis assistit per adolescents tutelats de 16-18 anys

Fundació Eveho

February 2013 to Actually working here

Atenció a adolescents tutelats per l?Administració. Acció tutorial amb els menors: Coordinar tot el que fa referència a l'atenció individualitzada dels adolescents tutorats. Elaboració d?informes tècnics. Elaborar, executar, avaluar i fer el seguiment del PEI (Projecte Educatiu Individual). Seguiment individual dels principals àmbits d?intervenció educativa. Intervenció i acompanyament del desenvolupament integral dels adolescents en el seu trànsit cap al món adult. Orientació acadèmica i personal. Coordinació i col·laboració amb altres agents socials i educatius.

Educadora Social i técnica de projectes i programes sòcio-educatius.

CISEC

June 2008 to October 2011

Orientació acadèmica i orientació laboral. Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes, programes i tallers per joves i adolescents en risc d?exclusió. Gestió i direcció de serveis i equipaments sòcio-educatius per joves. Assessorament en temes de salut, habitatge, lleure i associacionisme. Dinamització juvenil. Gestió associativa. Mediació entre els joves i els recursos públics. Treball en xarxa amb altres agents socials i educatius del territori.

Educadora Social en Taller d'Estudi Assistit (TEA)

ENTORN sccl

September 2007 to June 2008

Suport i reforç escolar en el taller d?estudi assistit amb infants de primària. Planificació del treball escolar. Hàbits d?organització i d?estudi per afavorir el seguiment del currículum escolar. Atenció a la diversitat.. Coordinació amb el professorat del centre. Disseny d?activitats educatives per millorar el rendiment acadèmic. Foment de la igualtat i de la cohesió social i grupal. Contacte i treball amb les famílies.

Educadora Social en Centre d'Estada Limitada per menors d'origen estranger

EAS

January 2007 to May 2007

Acompanyament en la vida quotidiana i suport en la transició a la vida adulta. Elaboració d'itineraris personalitzats. Orientació formativa i professional. Suport emocional. Tutela de menors. Foment de les habilitats socials. Coordinació amb altres agents educatius i socials.

Monitora de extraescolars amb infants.

Cooperativa Doble Via

September 2005 to June 2006

Elaboració i execució d?activitats i dinàmiques de lleure per infants de 3 a 6 anys. Contacte amb les famílies i amb l?AMPA. Promoció d?hàbits, habilitats, conductes i valors positius en un entorn lúdic i grupal. Foment de l?aprenentatge en situacions interactives.

Education

Llicenciatura en Psicopedagogia

Universitat Oberta de Catalunya

2010 to 2014

Postgrado en Agentes de Desarrollo Internacional

Universitat Politècnica de Catalunya

2006 to 2007

Educación Social

Universitat Autònoma de Barcelona

2003 to 2006

Languages

Spanish

Bilingual / Native

English

Basic

Computing

Other Skills

Web 2.0 Microsoft Office PowerPoint Microsoft Word Child Support Adolescents Informal Education Educational Psychology Non-formal Education Social Inclusion Youth Empowerment Social Education Capacidad de liderazgo Capacidad de análisis y síntesis Competéncias socioeducativas Capacidad de trabajo en equipo.

More ? Naïs

Career Goals

Industries of interest

Areas of interest

Availability to travel and work outside the city

No

Interests and hobbies